Grenseløst - arbeidsnarkomani

Psykolog og forsker på arbeidsnarkomani Cecilie Schou Andreassen er gjest i Grenseløst. Elsker du jobben din eller er du kommet i en tvangssituasjon på arbeidsplassen? Om du bare er over gjennomsnittet glad i arbeidet ditt eller lider av den farlige formen for arbeidsnarkomani kan du få vite mer om i denne sendingen.

Hva betyr det å være arbeidsnarkoman? Og er det farlig? Arbeidsnarkomani kan være en lek med livet, både sosialt, men også helsemessig.

Sendingen gikk som direkteopptak 29. november med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Grenseløst - skikk og bruk

Skikk og bruk, takt og tone, etikette og oppdragelse. Kjær handling har mange navn. Ekspert på skikk og bruk Reidar Helliesen er gjest i studio og gir oss i denne sendingen en "etiquette lesson".

Hvem har ansvaret for at du blir oppdradd til et menneske andre mennesker liker å omgås? Hvordan kan man forstå ulikhetene mellom skikk og bruk mellom mennesker uten å trampe tærne til mennesker man møter flate? Hvordan kan du vinne dine omgivelser med rett takt og tone? Disse og mange andre etiketter blir besvart i denne sendingen.

Sendingen gikk som direkteopptak 22. november med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - skitt

Skitt eller skit omgir oss og er en del av oss. Du finner det overalt og kan ikke unslippe skit uansett hva du gjør. Men hvor kommer motviljen mot skit fra? Det kan du få vite mer om i denne sendingen av Grenseløst.

Forfatter Bår Stenvik har skrevet boken Skitt og er gjest i studio. Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Sendingen gikk som direkteopptak 15. november med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - unnskyld

Unnskyld blir grenseløst misbrukt. Det mener forfatter Jon Risdal. Han er gjest i denne sendingen av Grenseløst.

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 8. november med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - drømmer

Drømmer er en deilig fantasi. Drømmer skal være uoppnåelige. Det forteller forfatter av boken Drømmekraft og coach Ellen Vahr i denne utgaven av Grenseløst.

Les mer om sendingen på Radio Novas nettside her.

Sendingen gikk på lufta som direkteopptak 1. november med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - sekt

Vil du vite hva du må gjøre for å opprette din egen sekt? Da må du lytte til denne sendingen av Grenseløst. Forfatter Audhild Skoglund er gjest i studio, hun har skrevet boken Sekter, og forteller blant annet om hva som må til for at en sekt kan utvikle seg fra en liten gruppe til en stor bevegelse.

Hvor går grensen for hva som defineres som en sekt? Hvem er det som blir med i sekter og hva er det som gjør at mange blir en del av sekt? Dette og mye mer i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk som direkteopptak 18. oktober med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - teambuilding

Teambuilding kan være en mare. Du vet ikke hvem du skal jobbe sammen med og vanligvis kan det gå på trynet med teamarbeidet. Hva kreves det for å bygge et lag som fungerer? Og hva kreves det av den god lagspiller?

Ingebrigt Steen Jensen er en av drivkreftene bak Stabæk fotballs suksess og selskapet Dinamo. Han forteller blant annet i denne sendingen om hvordan man bør og ikke bør bygge et team som skal fungere og jobbe i samme retning.

Sendingen gikk som direkteopptak 11. oktober med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Grenseløst - utdanning

Professor Ottar Brox er gjest i denne utgaven av Grenseløst. Han langer ut mot et utdanningsystem som sluker ressurser og skaper større forskjeller i samfunnet. Hvorfor er samfunnet tjent med at flest mulig tar høy utdanning?

Han mener det kastes bort alt for mye tid på landets utdanningsinstitusjoner. Alt for mange stuer seg inn på landets overfold av universiteter og høyskoler.
- Det som skjer er at vi får et lukusforbruk av utdannelse, forteller Brox.

Brox mener mange burde gått ut i arbeid som tenåringer og lære seg opp til et yrke gjennom praktisk rettet opplæring, og kortere utdanningsforløp med kurs som gir teoretisk kunnskap. Problemet er at status er svært knyttet til en utdanning, og jo høyere og lengere utdanning jo mere lønn følger med på kjøpet. Det vi ender opp med er en norsk blond overklasse, og en underklasse av impotert arbeidskraft, som det er i feks Qatar og Kuwait.

Sendingen gikk som direkteopptak 4. oktober med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - vikingtiden

Vikingtiden er en epoke i Norges historie som preges av grenseløs utøvende reisevirksomhet med særdeles spisse redskaper i bagasjen.

Historiker Kim Hjardar er gjest i studio og forteller om hvordan livet i vikingtiden utartet seg. Gjennom rundt 300 år var vikingene med å forme det Europa vi ser i dag. Vikingene drev utstragt samarbeid med kongehus over hele kontinentet, og la også grunnlaget for kongedømmer i Russland. Men var vikingene kun primitive krigere?

Sendingen gikk finklipt på lufta 27. september med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - sikkerhet

Direktør for Institutt for fredsforskning, PRIO, Kristian Berg Harpviken gir oss i denne sendingen en innsikt i det innfløkte spindelvevet som sikkerhet omfatter, i en hverdag som blir mer og mer komplisert, og som mer og mer styrer følelseslivet.

Hva skaper sikkerhet? Og hvordan kan du leve i total trygghet?

Harpviken forteller blant annet også om hvordan en større sikkerhetsindustri tar over mer og mer av tryggheten vår. Og om Norge egentlig ber om bråk og søker fiender. Det tryggeste kan være å flytte til en øystat langt langt borte ...

Sendingen gikk finklipt på lufta den 20. september med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Grenseløst - global sit rapp

Jorden vår klode er en underlig skapning. På en planet med bevegende underlag foregår det alt fra dyrking av blomster til drapsvoldtekter i tusen talls. Det er ekstreme forskjeller fra land til land i verdensdel til verdensdel, fra kontinent til kontinent.

Du får i denne sendingen en situasjonsrapport på den globale sinnstilstanden. Seniorrådgiver ved Flyktninghjelpen Richard Skretteberg er gjest og gir oss innsikt i mange av verdens konflikter og humanitære situasjon.

Sendingen gikk finklipt på Radio Nova 13. september med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Grenseløst - muligheter

Alle har vi uten forsvarsel opplevd å få døra i trynet. For noen har det bare vært en påminnelse om at virkeligheten styrer livet, for andre har det gjort at livet ble snudd opp ned.

Cato Zahl Pedersen er gjest i studio og forteller om sine erfaringer med det offentlige, familie og venner, etter at han var utsatt for en ulykke som gjorde at han måtte amputere den ene armen og en del av den andre.

Hvordan behandler samfunnet mennesker med et annerledes utgangspunkt enn andre? Og hvilke muligheter har man hvis man står overfor grenseløs motgang?

Sendingen gikk som direkteopptak 6. september med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - retorikk

En ny sesong med Grenseløst er i gang fra førstkommende tirsdag. Og får å få lagt standarden for språkbruken dette året starter det med temaet retorikk. Professor Kjell Lars Berge er gjest i studio og skal bidra til at dette sjeldne ordet i dagligtale blir forståelig og lett å være bevist på fremover.

Hvem legger standarden for retorikken i dette landet? Og hvordan utvikler retorikken seg?

Å beherske retorikk er like viktig som å beherske evnen til å få i seg næring – uten begge eller noen av delene blir det vanskelig å hevde seg og gjøre seg forstått. Kunnskapen til å kunne overtale og overbevise mennesker kan medføre at du får det mye lettere i livet. Om dette og mer om hvor farlig retorikk kan være får du i denne utgaven av Grenseløst.

Sendingen gikk som direkteopptak 30. august med Olaf G. Alteren i studio.