Grenseløst - vikingtiden

Vikingtiden er en epoke i Norges historie som preges av grenseløs utøvende reisevirksomhet med særdeles spisse redskaper i bagasjen.

Historiker Kim Hjardar er gjest i studio og forteller om hvordan livet i vikingtiden utartet seg. Gjennom rundt 300 år var vikingene med å forme det Europa vi ser i dag. Vikingene drev utstragt samarbeid med kongehus over hele kontinentet, og la også grunnlaget for kongedømmer i Russland. Men var vikingene kun primitive krigere?

Sendingen gikk finklipt på lufta 27. september med Olaf G. Alteren i studio.

Grenseløst - sikkerhet

Direktør for Institutt for fredsforskning, PRIO, Kristian Berg Harpviken gir oss i denne sendingen en innsikt i det innfløkte spindelvevet som sikkerhet omfatter, i en hverdag som blir mer og mer komplisert, og som mer og mer styrer følelseslivet.

Hva skaper sikkerhet? Og hvordan kan du leve i total trygghet?

Harpviken forteller blant annet også om hvordan en større sikkerhetsindustri tar over mer og mer av tryggheten vår. Og om Norge egentlig ber om bråk og søker fiender. Det tryggeste kan være å flytte til en øystat langt langt borte ...

Sendingen gikk finklipt på lufta den 20. september med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Grenseløst - global sit rapp

Jorden vår klode er en underlig skapning. På en planet med bevegende underlag foregår det alt fra dyrking av blomster til drapsvoldtekter i tusen talls. Det er ekstreme forskjeller fra land til land i verdensdel til verdensdel, fra kontinent til kontinent.

Du får i denne sendingen en situasjonsrapport på den globale sinnstilstanden. Seniorrådgiver ved Flyktninghjelpen Richard Skretteberg er gjest og gir oss innsikt i mange av verdens konflikter og humanitære situasjon.

Sendingen gikk finklipt på Radio Nova 13. september med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Grenseløst - muligheter

Alle har vi uten forsvarsel opplevd å få døra i trynet. For noen har det bare vært en påminnelse om at virkeligheten styrer livet, for andre har det gjort at livet ble snudd opp ned.

Cato Zahl Pedersen er gjest i studio og forteller om sine erfaringer med det offentlige, familie og venner, etter at han var utsatt for en ulykke som gjorde at han måtte amputere den ene armen og en del av den andre.

Hvordan behandler samfunnet mennesker med et annerledes utgangspunkt enn andre? Og hvilke muligheter har man hvis man står overfor grenseløs motgang?

Sendingen gikk som direkteopptak 6. september med Olaf G. Alteren i studio.