Grenseløst - sikkerhet

Direktør for Institutt for fredsforskning, PRIO, Kristian Berg Harpviken gir oss i denne sendingen en innsikt i det innfløkte spindelvevet som sikkerhet omfatter, i en hverdag som blir mer og mer komplisert, og som mer og mer styrer følelseslivet.

Hva skaper sikkerhet? Og hvordan kan du leve i total trygghet?

Harpviken forteller blant annet også om hvordan en større sikkerhetsindustri tar over mer og mer av tryggheten vår. Og om Norge egentlig ber om bråk og søker fiender. Det tryggeste kan være å flytte til en øystat langt langt borte ...

Sendingen gikk finklipt på lufta den 20. september med Olaf G. Alteren som intervjuer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar